Historie

Alm. Brands historie går tilbage til 1792. I 1700-tallet var situationen den, at ejerne i forbindelse med brande mistede alt og var henvist til tiggerstaven. Københavns brand i 1728 var omfattende, og mange borgere gik fallit. Statssamfundet kom borgerne til undsætning for at forhindre et totalt sammenbrud af samfundsøkonomien. Som følge heraf opstod – på kongelig anordning – i 1731 forsikringsselskabet ”Kjøbenhavns Brandforsikring”, som forsikrede ejendomme inden for voldene.

I de efterfølgende år blev byerne uden for voldene større, og behovet for forsikringer opstod også i købstæderne. I 1761 blev ”Købstædernes almindelige Brandforsikring” etableret. Der var ligeledes et stigende behov for forsikring af ejendomme på landet, og i 1792 etableredes ”Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger”, hvilket i dag er Alm. Brand.

Forsikringer har siden udviklet sig til også at omfatte alle andre typer forsikringer – herunder maskiner, biler og personskader.

Alm. Brand af 1792 fungerede som skadeforsikringsselskab helt frem til 2002, hvor alle skadeforsikringsaktiviteter blev solgt til datterselskabet Alm. Brand Forsikring A/S. Alm. Brand af 1792 blev samtidigt omdannet fra et gensidigt forsikringsselskab (G/S) til foreningen Alm. Brand af 1792 fmba.
 

 


Kontaktoplysninger

Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk Du skal være opmærksom på, at Alm. Brand ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails. Vi anbefaler i stedet, at du benytter vores kontaktformularer, hvis du sender personlige oplysninger.
Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk