Strategi og målsætning

Foreningens formål er at være majoritetsaktionær i Alm. Brand A/S og derved sikre, at der findes et konkurrencedygtigt forsikringsselskab på det danske marked. Det er ikke planen, at foreningens ejerandel af Alm. Brand skal øges.

Gennem et aktivt ejerskab skal det sikres, at Alm. Brand også i fremtiden vil være en stærk finansiel koncern på det danske marked.

Alm. Brand skal levere et tilfredsstillende afkast til aktionærerne. Dette skal være med til at sikre, at foreningen over de kommende år får oparbejdet en selvstændig formue. Ved siden af aktieposten i Alm. Brand skal formuen anvendes til fordel for foreningens medlemmer.

Foreningen ønsker at have kapital til at kunne fastholde sin ejerandel i Alm. Brand ved eventuelle fremtidige kapitaludvidelser. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med konsolideringer, hvor foreningen vurderer, at det vil være til fordel for Alm. Brands strategiske position. Hvis foreningen ikke har tilstrækkelig kapital til at deltage i en kapitaludvidelse, og foreningens ejerandel vil falde til under 50 %, kræver det en vedtægtsændring. 

Når formuen er tilstrækkelig stor, vil en del af den fremtidige indtjening blive anvendt til fordel for foreningens medlemmer. Dette kunne f.eks. være skadeforebyggende foranstaltninger, services eller ved direkte udbetalinger til forsikringstagerne.
 


Kontaktoplysninger

Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk Du skal være opmærksom på, at Alm. Brand ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails. Vi anbefaler i stedet, at du benytter vores kontaktformularer, hvis du sender personlige oplysninger.
Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk