Om foreningen Alm. Brand af 1792 fmba

Alm. Brand af 1792 fmba er en forening med begrænset ansvar. Foreningen har ca. 400.000 medlemmer, som alle er skadeforsikringstagere i Alm. Brand.

Foreningens formål er at opretholde og videreføre Alm. Brand som aktiv finansiel virksomhed ved at eje aktiemajoriteten i Alm. Brand A/S og derved – direkte eller indirekte – eje aktier i et eller flere selskaber, der driver finansiel virksomhed.

Foreningen ejer i dag knap 60 % af aktierne i Alm. Brand A/S, og foreningen kan kun bringe sin ejerandel i Alm. Brand A/S ned under 50 %, såfremt det vedtages af et kvalificeret flertal på et repræsentantskabsmøde.

Foreningens langsigtede interesse er at sikre Alm. Brand A/S som en konkurrencedygtig aktør på det danske forsikringsmarked.
 

 


Kontaktoplysninger

Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk Du skal være opmærksom på, at Alm. Brand ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails. Vi anbefaler i stedet, at du benytter vores kontaktformularer, hvis du sender personlige oplysninger.
Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk