Bestyrelse

Der er otte medlemmer i bestyrelsen, hvoraf fem medlemmer er valgt blandt repræsentanterne i de enkelte regioner. Herudover er der tre medarbejderrepræsentanter fra Alm. Brand A/S. Valgperioden er to år. Der er for hvert medlem af bestyrelsen valgt en suppleant.

De valgte bestyrelsesmedlemmer indstilles af Alm. Brand af 1792 som medlemmer til bestyrelsen for Alm. Brand A/S.

Bestyrelsesmedlemmer i Alm. Brand af 1792 fmba

Jørgen H. Mikkelsen

Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen
(formand)

Født: 17.07.1954
Titel: Gårdejer
Start i bestyrelsen: 07.06.1990
Uddannelse: Landbrugsuddannet

Formand for bestyrelsen:

- Alm. Brand A/S
- Alm. Brand Bank A/S
- Alm. Brand Fond
- Alm. Brand af 1792 fmba

Medlem af bestyrelsen:

- Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S
- Alm. Brand Forsikring A/S
 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen:

- Danish Agro A.m.b.a
- Danish Agro Finance A/S

Medlem af bestyrelsen:

- Dan Agro Holding A/S
- Hesselbjerg Agro A/S
- Vilomix International Holding A/S
- DAVA International Holding A/S
- Landbrug og Fødevarer f.m.b.a
- DanPiglet A/S
- Danish Agro Machinery Holding A/S
- Dava Foods Holding A/S
- Sjællandske Medier A/S med datterselskaber
 

Direktør:

- J.H.M. Holding 2010 ApS

 


Jan Skytte Pedersen

Jan Skytte Pedersen
(Næstformand)

Født: 11.04.1956
Titel: Direktør
Start i bestyrelsen: 28.04.2010
Uddannelse: Bankuddannet, Merkonom i finansiering

Næstformand for bestyrelsen:

- Alm. Brand af 1792 fmba
- Alm. Brand A/S
- Alm. Brand Bank A/S
- Alm. Brand Fond

 Medlem af bestyrelsen:

- Alm. Brand Forsikring A/S
- Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen:

- Ringvejens Autolakeri A/S
- Herm. Rasmussen A/S
- Herm. Rasmussen A/S Malerforretning
- Herm. Rasmussen A/S Erhvervsejendomme
- Eniig a.m.b.a

Medlem af bestyrelsen:

- Ejendomsselskabet Lysbroengen P/S
- Herm. Rasmussen A/S Holding
- Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn, Skanderborg, Aktieselskab
- Fabrikant Michael Sørensens Fond
- Silkeborg Fodbold College
- Rederiet Viking P/S
 

Næstformand for bestyrelsen:

- Eniig Holding A/S
 

Direktør:

- Herm. Rasmussen A/S Holding
- Malerfirmaet Fr. Nielsen og Søn, Skanderborg, Aktieselskab


 Boris Kjeldsen

Boris Nørgaard Kjeldsen

Født: 15.10.1959
Titel: Adm. direktør
Start i bestyrelsen: 04.04.2002
Uddannelse: Cand.jur.

Medlem af bestyrelsen:

- Alm. Brand Fond
- Alm. Brand af 1792 fmba
- Alm. Brand A/S
- Alm. Brand Bank A/S

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen:

- Kemp & Lauritzen A/S
- Aarhus Syd Ejendomme A/S
 

Medlem af bestyrelsen:

- Benny Johansen & Sønner A/S
- DAVISTA Komplementarselskab A/S
- DAVISTA K/S
- Ejendomsforeningen Danmark (næstformand)
- Arkitektgruppen A/S
- Rådhuspladsen A/S
 

Direktør:

- DADES A/S (adm. dir.)
- DAVISTA Komplementarselskab A/S
- DAVISTA K/S
- Rådhuspladsen A/S (adm. dir.)
- Soeborg Ejendomme ApS (adm. dir.)

 
   
 

 Per Frandsen

Per Frandsen

Født: 12.10.1952
Titel: Godsejer
Start i bestyrelsen: 23.04.2009
Uddannelse: Landbrugsuddannet

Medlem af bestyrelsen:

- Alm. Brand A/S
- Alm. Brand af 1792 fmba
- Alm. Brand Fond
- Alm. Brand Forsikring A/S
- Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

 

Formand for bestyrelsen:

- "Sia" Per Frandsen Latvia

 

Daglig leder af Per Frandsen CVR 52008417, som driver landbrug i DK, samt udlejning af bolig og erhverv i Flensborg, Tyskland.


Flemming Fuglede Jørgensen

Flemming Fuglede Jørgensen

Født: 17.04.1953
Titel: Godsejer
Start i bestyrelsen: 30.04.2018
Uddannelse: Landmand

Medlem af bestyrelsen:

- Alm. Brand A/S
- Alm. Brand Fond
- Alm. Brand af 1792 fmba
- Alm. Brand Forsikring A/S
- Forsikringsselskabet
Alm. Brand Liv og Pension A/S

 

Hverv uden for Alm. Brand Koncernen

Direktør:

- Dansk Agrodrift ApS
- E.A.R.L Villejovet  

Landsformand for Bæredygtigt Landbrug


 


Helle Laasby Frederiksen

Helle Låsby Frederiksen
(medarbejdervalgt)

Født: 17.06.1962
Titel: Personaleforeningsformand
Start i bestyrelsen: 28.04.2010
Uddannelse: Forsikringshøjskolen/Niveau 4 og 5

Medlem af bestyrelsen:

- Alm. Brand A/S
- Alm. Brand Fond
- Alm. Brand af 1792 fmba

Formand for bestyrelsen:

- Personaleforeningen i Alm. Brand Forsikring A/S


Claus Nexø Jensen

Claus Nexø Jensen

(medarbejdervalgt)

Født: 16.05.1966
Titel: Landbrugsassurandør
Start i bestyrelsen: 30.03.2018
Uddannelse: Exam. Assurandør, merkonom i markedsføring

Medlem af bestyrelsen:

- Alm. Brand A/S
- Alm. Brand af 1792 fmba
- Alm. Brand Fond


Billede Brian Egested

Brian Egested
(medarbejdervalgt)

Født: 02.12.1969
Titel: Afdelingschef
Start i bestyrelsen: 30.04.2014
Uddannelse: Exam. Skadekonsulent

Medlem af bestyrelsen:

- Alm. Brand A/S
- Alm. Brand af 1792 fmba
- Alm. Brand Fond
  


 

 


Kontaktoplysninger

Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk Du skal være opmærksom på, at Alm. Brand ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails. Vi anbefaler i stedet, at du benytter vores kontaktformularer, hvis du sender personlige oplysninger.
Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk