Repræsentantskab

Repræsentantskabet er den øverste ledelse i foreningen. Den enkelte repræsentant har til opgave aktivt at arbejde for foreningens udvikling ved deltagelse i ledelsen af foreningen samt ved at være ambassadør for Alm. Brand.

Foreningen er delt op i fem regioner (der ikke er sammenfaldende med de offentlige regioner). Hver region udpeger 18 medlemmer til repræsentantskabet, og Bornholm udpeger herudover tre repræsentanter. Samlet set er der således plads til 93 repræsentanter i foreningen.

Regionsstruktur Repræsentantskabet i Alm. Brand af 1792 fmba

I valgreglerne er der lagt vægt på, at sammensætningen af repræsentantskabet afspejler den geografiske fordeling af Alm. Brands skadeforsikringskunder. Inden for hvert af de geografiske områder får de tre forsikringsgrupper – privat, landbrug og erhverv – lige stor repræsentation, bortset fra i Region København (ekskl. Bornholm), hvor landbrugs- og erhvervsgrupperne er slået sammen. Valgkredsene er ved valg af repræsentanter defineret på basis af Alm. Brands fem regioner plus Bornholm.
 


Kontaktoplysninger

Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk Du skal være opmærksom på, at Alm. Brand ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails. Vi anbefaler i stedet, at du benytter vores kontaktformularer, hvis du sender personlige oplysninger.
Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk