Organisation

Foreningen har tre ledelseslag:

  • et repræsentantskab
  • en bestyrelse
  • en direktion.

Repræsentantskabet er den øverste ledelse og består af 93 repræsentanter, der er organiseret i fem regioner.

Hver region vælger ét bestyrelsesmedlem og en suppleant, og herudover er der tre medarbejderrepræsentanter fra Alm. Brand A/S. Samlet er bestyrelsen således på otte medlemmer.
 


Kontaktoplysninger

Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk Du skal være opmærksom på, at Alm. Brand ikke kan garantere for fortroligheden af ikke-krypterede e-mails. Vi anbefaler i stedet, at du benytter vores kontaktformularer, hvis du sender personlige oplysninger.
Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk