Alm. Brand af 1792 fmba...

er en langsigtet investor i Alm. Brand A/S med en ca. 60 % ejerandel. Foreningens medlemmer er Alm. Brand Forsikrings ca. 400.000 skadeforsikringskunder, og formålet med foreningen er at sikre Alm. Brand A/S som en konkurrencedygtig aktør på det danske forsikringsmarked.           

Domicil Midtermolen - Alm. Brand


Kontaktoplysninger

Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk
Alm. Brand  |  Midtermolen 7  |  2100 København Ø  |  Tlf. 35 47 47 47 almbrand@almbrand.dk